Tavshedspligt og underretningspligt

 

Personalet i institutionen har tavshedspligt. Dvs. at ting der omhandler det enkelte barn og dennes familie, ikke diskuteres med andre forældre.

Det kan være vigtigt for os, at vide nogle oplysninger om forhold i hjemmet, for bedre at kunne forstå og håndtere nogle vanskeligheder. Disse oplysninger bliver brugt under fortrolighed.

Hvis vi bedømmer at vi ikke er professionelle nok til at behandle en sag omkring et barn og derfor må kontakte andre instanser, dette måtte være socialcentret, psykolog, sagsbehandler eller lignende, sker dette aldrig uden at forældrene er vidende om dette.