Forældresamarbejde - forældrepartnerskab

 
 

”Forældre og institutionen skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om det enkelte barn eller unges udvikling og trivsel. Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal ses som en del af et partnerskab”.

 

 

Vi betragter et godt samarbejde mellem hjemmet og institutionen som et grundlag for alle børns trivsel, udvikling og læring.

Målet for forældrepartnerskab/forældresamarbejde er, at skabe en atmosfære, hvor alle føler sig velkomne. Vi stræber efter at opbygge et tillidsforhold forældre og personale imellem, hvor vi mødes i øjenhøjde, med respekt for hinandens forskelligheder, fx holdninger og kultur.; og hvor der er plads til at begge parter informerer hinanden om barnets trivsel og udvikling.

 

Personalet bestræber sig endvidere på at berette om dagligdagens små og store projekter/beskæftigelse her i institutionen.

 

Den nye hjemmeside er på plads. Al info bliver lagt på Kbhbarn.kk.dk via forældreintre. Når et nyt barn starter i institutionen får forældrene et login til hjemmesiden. På hjemmesiden – som man kommer ind på via Kbhbarn.kk.dk - kan man læse generelle informationer om Humlehuset såsom åbningstider, lukkedage og hvordan ser en dag ud i henholdsvis vuggestue, børnehave, storegruppe. Det er også her man finder pejlemærker og læreplaner. Via forældreintre kan man se dagens aktiviteter, dag sedler og billeder.

Stuerne har en opslagstavle til ugentlig information om f.eks. ture.

 

Der kommer nyhedsbrev hver måned fra de forskellige stuer og nyhedsbreve fra ledelsen efter behov som alle kan ses på den nye hjemmeside.

Generelt for forældre samarbejdet gælder det om at fastholde den gode tone. Vi ser forældrene som en ressource i arbejdet med børnene. Vi ved meget om børn men forældrene ved mest om deres barn. Forældrene bliver tidligt informeret om eventuelle bekymringer omkring barnet og er også ind tænkt i eventuelle handleplaner.

 

Der er forældremøde 2 gange om året. Et som forældrerådet står for, hvor der er foredrag eller workshops og et hvor personalet deltager , det er også det forældremøde hvor der er valg til forældrerådet.

 

Der er p.t 2 forældre lørdage om året  i Humlehuset, den ene er hemmelig juleoppytning af huset den første weekend i advent, den anden lørdag har man hmulighed for at komme og få fotograferet sit barn, det er altid en lørdag i maj. Fremadrettet ønsker forældrerådet også at der kan komme 2 ekstra arbejds lørdage hvor man som forældre har mulighed for at lave/vedligeholde ting på legepladsen i Humlehuset.

 

Når ens barn starter i Humlehuset, så skal man krydse sit barn ind digitalt. Ved indgangen til alle stuer hænger der IPads hvor forældrene selv krydser deres barn ind. Man vælger barnets stue og så barnets navn. Når man krydser af, at barnet er kommet beder den om at få at vide hvem der henter og hvornår. Barnet er IKKE krydset ind før dette er besvaret. Forældrene kan også skrive beskeder til personalet under barnets navn. Når man er færdig vises et grønt flueben ved barnets billede. Ligeledes når man henter og krydses ud vises et rødt kryds ved barnets billede. Dette tiltag er ikke i stedet for den personlige kontakt. Forældre skal naturligvis stadigvæk sige hej til stuens personale så de ved barnet er kommet og det er også stadig helt ok at tale med og stille eventuelle spørgsmål til personalet.

 

Når et barn skal starte i institutionen får de tilsendt en velkomstpjece og har mulighed for at ringe og aftale tid til et besøg af stuen samt aftale hvordan indkøringen skal foregå. Efter 3 måneder bliver er afholdt endnu en samtale hvor der tales om indkøringen og opstarten. Ved videre skift – til børnehave, storegruppe og fritidshjem – bliver der afholdt overleveringssamtaler. Både forældre og personalet kan altid bede om en samtale hvis de ønsker.

 

Vi har flere sociale arrangementer i løbet af året. Der er en sommerfest med mad og boder og en juletræsfest med julemand, juletræ og klippe-klistre. De forskellige grupper holder forældre kaffe .