De 6 pejlemærker

 

I Københavns kommune bliver institutionernes pædagogiske kvalitet målt i forhold til 6 pejlemærker.


  • Sociale relationer – positiv voksenkontakt hver dag

Alle børn og unge har ret til positiv voksenkontakt hver dag – og  udsatte børn og unge har et særligt behov for at blive set og få omsorg.  Alle børn  og unge skal opleve et trygt og omsorgsfuldt miljø, hvor de  mødes med respekt og anerkendelse.

 

  • Inklusion og fællesskab – børne- og ungefællesskaber til alle

Alle børn og unge skal opleve at være en del af et socialt fællesskab. Børn  og unge med særlige behov skal inkluderes i fællesskabet med  udgangspunkt i deres behov og muligheder. Personalets respekt for  børnene og de unges egne kulturfællesskaber er central.


  • Sprogindsatsen – muligheder gennem sprog

Alle børn og unge skal have de bedste udviklingsmuligheder for deres  sprog.

 

  • Forældresamarbejde - forældrepartnerskab
Forældre og institution skal indgå i et tæt og ligeværdigt samarbejde om  det enkelte barns eller unges udvikling og trivsel.

Forældre er en ressource i forhold til samarbejdet om deres børn og skal  ses som del af et partnerskab.


  • Sammenhæng – også i overgange

Alle børn og unge skal opleve en helhed i deres liv. Ved overgangen fra et  tilbud til et andet, skal barnet/den unge og deres forældre opleve, at der  om at skabe en tryg og god overgang.


  • Krav om refleksion og metodisk systematik i den pædagogi­sk praksis

Alle institutioner skal vælge en konkret metode, således at der – på  mangfoldige måder - arbejdes systematisk og reflekteret. Institutionerne  skal skabe rum for refleksion over det pædagogiske arbejde og  kunne indgå i en dialog omkring deres pædagogiske praksis. I valg af  metode skal der tages afsæt i den enkelte institutions børne- og unge  gruppe og øvrige lokale forhold.