IT Strategi

 

Målsætninger for hjemmesiden

Institutionen har opstillet følgende målsætninger for hjemmesiden:

 • Hjemmesiden skal i fremtræden og indhold afspejle institutionens værdier, kultur og profil.
 • Det er målet at hjemmesiden fremstår dynamisk og afspejler en høj grad af aktualitet.
 • Forældre og personale skal have mulighed for indflydelse på hjemmesidens indhold.
 • Hjemmesiden skal være i overensstemmelse med Statens retningslinier for offentlige hjemmesiders og netsteders tilgængelighed.
 • Hjemmesiden skal overholde retningslinierne for sammenlignelig brugerinformation.

Hjemmesiden skal primært være orienteret mod følgende målgrupper:

 • Kommende forældre samt børn (herunder billeder).
 • Kommende ansøgere til ledige stillinger
 • Aktuelle og potentielle samarbejdspartnere og interessenter i og indenfor daginstitutionssektoren.
 • Lokalområdet, kommune mv.
 • Hjemmesiden skal endvidere formidle relevante oplysninger for målgrupperne, herunder primært for nuværende og kommende forældre.

Hvis oplysningerne ikke er direkte tilgængelige på hjemmesiden, skal der oprettes link til disse oplysninger. 

Tiltag og aktiviteter til opnåelse af opstillede mål 
Nedenstående tiltag og aktiviteter skal sikre opfyldelsen af de opstillede mål. Endvidere skal hjemmesiden årligt evalueres af både ledelse og forældreråd med henblik på forbedringer. 

 

Aktualitet og Vedligeholdelse

 • Ledelsen har det overordnede ansvar for hjemmesidens aktualitet og vedligeholdelse
 • Ledelsen varetager den løbende opdatering af hjemmesiden
 • Opdatering bør foretages minmimum en gang om måneden - enkelte områder dog oftere
 • Ledelsen afsætter nødvendige ressourcer til opdatering
 • Ledelsen opfordrer både forældre og medarbejdere til at komme med forslag til aktuelt indhold