Overgange i institutionen.

Ved overgangen fra ét dagtilbud til et andet ændres og udvides barnets verden. Der sker ændringer i det fysiske og sociale miljø, nye voksne og børn kommer til, og andre forsvinder. Omgivelserne forandrer sig – nye systemer og nye kulturer.

Vi skal samarbejde med børn og forældre om, at alle oplever en så tryg, god og sammenhængende overgang som muligt.