Pædagogiske læreplaner i dagtilbud

 
Formål:

Ifølge dagtilbudslovens § 8 skal der i alle dagtilbud udarbejdes en skriftlig pædagogisk læreplan for børn i aldersgruppen 0-2 år og børn i aldersgruppen fra 3 år til barnets skolestart.

 

I Humlehuset laver alle stuer/ teams læreplaner over de 6 temaer:

 

  • Alsidig personlig udvikling
  • Sociale kompetencer
  • Sproglig udvikling
  • Krop og bevægelse
  • Naturen og naturfænomener
  • Kulturelle udtryksformer og værdier
Hvert stue/ team skal sikre at alle børn får berøring med de 6 temaer.

 

I Humlehuset arbejder vi med Smttemodellen, så vi sikre at vi får alle perspektiver med. I kan se modellen under bilag.