Forældremøder

Forældremøder

 
 

I Humlehuset holder vi 1-2 forældremøder om året.

 

Hvert år i oktober holdes fast med følgende dagsorden:

  • Sidste nyt fra pæd.leder
  • Årsberetning fra forældrerådsformanden
  • Valg til forældrerådet - valg/ genvalg emner
  • Stuemøder

 

I Humlehuset har vi valgt at personalet deltager mindst muligt uden for normale åbningstid således at ressourcerne bliver brugt mest muligt på børne timer.

Derfor vil det også kun være rep. fra hver stue som deltager på stuemøderne. Stuemøderne bliver ofte holdt samlet i 1 team i vuggestuen og 1 team i børnehaven og vores 5 års gruppe .

 

Vi har også et forældremøde i foråret (som regel april) som forældrerådet står for. Det er gerne et tema/ fordrag. Personalet deltager ikke. 

 

Der arbejdes på at udnytte ressourcerne mest muligt i Klyngen hvorfor der arbejdes på at lavet noget fælles for alle forældrene i klyngen.