Om Institutionen

Humlehuset er en integreret institution med 124 børn mellem 1⁄2 år og 6 år fordelt på 3 vuggestuegrupper og 4 børnehave grupper.
 
I Humlehuset har vi fokus på at styrke og udvikle børnenes sociale relationer, deres motoriske og sproglige udvikling. Ligeledes ønsker vi at styrke og fremme deres æstetiske/kreative kompetencer, og udvide deres kulturelle forståelse for andre kulturer.
Igennem vores dokumentation og helhedssyn på det enkelte barn i hverdagen - implementerer vi det politisk besluttede, om at der i daginstitutionerne skal arbejdes med læreplaner for aldersgruppen 0 - 6 år.
Vi ønsker at skabe en institution, hvor medmenneskelige værdier samt fortroligheden til nærmiljøet står i højsædet. Vi ønsker at vores institution bevares som alders-integreret, med alle de pædagogiske muligheder dette giver i barnets sociale opvækst. Personale, børn og forældre skal berige hinanden med input, der fremmer individet samt det at være en del af en gruppe.
Alle er ikke ens, men alle indeholder noget unikt som andre kan blive rige af at høre om!
Personalet skal til stadighed have mulighed for at udvikle sig gennem kurser, fleksibilitet i ansættelses forholdet, temadage, ekskursioner, studieture, foredrag og lignende.
 
Vores grundlæggende værdier i Humlehuset:
Morgen: 
Vi hilser på alle børn og forældre, når de kommer om morgenen. Vi sørger for at få relevante informationer om morgenens forløb hjemme, som kan have betydning for barnets dag i institutionen.
 
Dagens værdigrundlag: 
- Vi møder børnene i øjenhøjde og anderkender deres forskellighed og behov.
- Vi anerkender børnenes følelser og rummer dem som voksne og giver plads til dem. Vi handler ud fra hvor det enkelte barn befinder sig rent følelsesmæssigt.
- Vi snakker med børnene i et roligt leje. Hvis der er behov for korrigering sker dette i en bestemt, men kærlig tone.
- Vi viser børnene, hvordan man fungere i et fælleskab og stiller løbende større og større krav til den enkelte, når vi vurderer at de er parate.
 
Afslutning på dagen: 
Vi hilser på forældrene og videregiver informationer, der kan have relevans for resten af barnets dag. "Guldkorn" giver vi glædeligt, hvis der har været en spøjs oplevelse eller hvis der er sket noget nyt i barnets udvikling.

TIlsynsrapport

Vil du gerne se vores tilsynsrapport?

https://valhal.kbhbarn.kk.dk/FrontEnd.aspx?id=9831522