Hverdagen i børnehaven vil typisk forløbe således:

 

9:00-9:30       Morgensamling 

 (Aflever venligst jeres barn inden, så vi undgår forstyrrelser)

9:30-9:45       Vi spiser lidt frugt.

9:45-11:00     Forskellige aktiviteter.

11:00-12:00   Vi spiser frokost. 

 (Børnene har faste pladser og vi snakker typisk om maden, så de ved hvad de spiser)

12:00-14:00   Vi går på legepladsen eller sover. (der sidder altid en voksen til børnene er faldet i søvn)

14:00-14:30   Eftermiddagssamling

14:30-18:00   Vi leger til vi bliver hentet. 

 (Humlehuset har åbent til kl 18:00, derfor det sene tidspunkt)